Anasayfa Blog Tarım Haberleri Böceklerin Azalmasına Karşı Umut Veren Tarımsal Uygulamalar
Böceklerin Azalmasına Karşı Umut Veren Tarımsal Uygulamalar

Böceklerin Azalmasına Karşı Umut Veren Tarımsal Uygulamalar

Biyoçeşitlilikteki azalmayı nasıl durdurabiliriz? Leibniz Biyoçeşitlilik Değişim Analizi Enstitüsü (LIB) tarafından yürütülen yeni bir çalışma, tarımsal araziler için olası çözümleri gösteriyor. Çalışma, tarlalar arası ekimin, verimi etkilemeden tarımdaki böcek ve diğer eklembacaklıların çeşitliliğini arttırdığını gösteriyor. Çalışma Ecological Solutions and Evidence dergisinde yayımlandı.

Eklembacaklılar ekosistemlerde özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Şimdiye kadar, eklembacaklıların çeşitli mahsul ortamlarında nasıl geliştikleri ve tarımsal kimyasalların kullanımına nasıl tepki verdikleri konusunda stratejik deneylerin eksikliği vardı. Tarla tarımında yapılan deneyler, daha yüksek bitki biyoçeşitliliğinin böcekler, kırkayaklar, kabuklular ve araknidleri içeren tür bakımından zengin organizma grubu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Çalışmada LIB, Münster Üniversitesi ve Bonn Üniversitesi’nden araştırmacılar, bitki çeşitliliği ve türlerinin yanı sıra her biri farklı kombinasyonlarda ve farklı faktörlerle tarımsal kimyasalların kullanımının eklembacaklı biyoçeşitliliğini nasıl etkilediğini araştırdı. Ayrıca yabani otlar ve mahsul biyokütlesi de ölçülmüştür.

Sonuçlar, arazi kullanım yoğunluğundan bağımsız olarak, birlikte ekimlerde daha yüksek ürün çeşitliliğinin eklembacaklı bolluğu ve çeşitliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bakla, keten tohumu veya kolza ile karışık ekinler özellikle yüksek eklembacaklı biyoçeşitliliği göstermiştir. Bu aynı zamanda toplu çiçek açan ürünlerin eklembacaklılar için baklagiller veya tahıllardan daha çekici olduğunu göstermektedir.

LIB Direktör Yardımcısı Christoph Scherber, “Monokültürlerimizin bir kısmını karışık ekinlere dönüştürerek, çiçek ziyaretini hektar başına birkaç binden 1,5 milyon böcek ziyaretine kadar artırabilir ve böylece muhtemelen dolaylı olarak tozlaşma veya biyolojik haşere kontrolü gibi ekosistem hizmetlerini de teşvik edebiliriz” dedi.

“Dolayısıyla tarlalar arası ekim, tarımsal arazilerde böceklerin azalmasına karşı umut verici bir strateji olabilir. Ayrıca geniş monokültürleri daha biyoçeşitlilik dostu hale getirmek ve onları yaşayan bir peyzaj matrisi olarak korumak için de kullanılabilir. Geniş arazilerde biyoçeşitliliği teşvik ederek, yoğun tarımda bile biyoçeşitliliğin geleceğini güvence altına alabiliriz.”

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.