Anasayfa Blog Tarım Haberleri Sürdürülebilir Tarımın Geleceği: İsrail`den İlham Almak
Sürdürülebilir Tarımın Geleceği: İsrail`den İlham Almak

Sürdürülebilir Tarımın Geleceği: İsrail`den İlham Almak

Modern İsrail’in tarımsal yaratıcılığı, 1950’lerde “çölü çiçeklendirmeye” başladığından beri dünyayı etkiledi, ancak ortaya çıktığı üzere İsrail çok çok daha uzun süredir tarımsal yenilikler için küresel bir merkez. 2015 yılında Tel Aviv, Hayfa, Ben Gurion ve Harvard üniversitelerinden araştırmacılar, Celile Denizi’nin güney kıyısındaki arkeolojik bir alan olan Ohalo II’de 23.000 yıl öncesine ait en eski ekin yetiştirme kanıtlarını buldular. Bu bulgu, İsrail’de tarımın, araştırmacıların daha önce insanların tarıma başladığını tahmin ettiklerinden tam 12.000 yıl önce geliştiğini göstermektedir.

Günümüz dünyası gıda kaynaklarını tehdit eden çok sayıda siyasi, sosyal ve çevresel sorunla karşı karşıya kalırken, İsrail aç bir geleceği beslemek için gereken tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde ön saflarda yer almaya devam ediyor.

İsrail’in elverişsiz iklimi, sınırlı ekilebilir toprak kütlesi ve göreceli su kıtlığına rağmen, İsrail kendi gıdasının %95’ini üretmekte ve dünyanın dört bir yanına yüksek kaliteli ürün ihraç etmektedir.

Dünyaca ünlü tarım uzmanlığıyla, Ocak 2023 itibariyle, gıda yetiştirme şeklimizi iyileştirmek için yenilikçi teknoloji geliştiren yaklaşık 500 İsrailli AgTech girişiminin olması şaşırtıcı değil:

“Agritech, dünyanın en büyük sorunlarının yanıtlarını barındırıyor ve İsrail’in hareketli agritech topluluğu yaratıcı çözümlerin yuvası. Birlikte, bize küresel zorlukların şifresini yepyeni bir şekilde nasıl çözebileceğimizi gösteriyorlar.” – Alon Turkaspa, Tarım ve Gıda Teknolojileri Sektör Lideri @Start-Up Nation Central

Endüstri 4.0 ile Tarım Uygulamalarında Dönüşüm

Dördüncü sanayi devrimi olarak da bilinen Endüstri 4.0, gelişmiş veri analitiği ve üretimi kolaylaştıran ve geliştiren yeni ekipmanların bir sonucu olarak birçok endüstride devam eden hızlı ilerlemedir. Endüstri 4.0’ın en önemli yeniliklerinden bazıları arasında insansız hava araçları, robotik ve yapay zeka yer almaktadır ve bunların tümü, verim optimizasyonu ve hasat yöntemlerinde devrim yaratan AgTech sektöründe hayati uygulamalara sahiptir. İsrail’den başka hiçbir ülke, çiftçilerin zararlılardan korunmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimi artırmasına yardımcı olacak bu kadar çok çığır açan tarım teknolojisi üretmiyor.

Örneğin, Tel Aviv merkezli Bluewhite, mahsuller hakkında veri toplarken tarlaları ilaçlayabilen, biçebilen ve diskli hale getirebilen otonom traktörler ve diğer tarım araçları geliştirdi. Çiftçiler tarlalarını uzaktan yönetebilir, işçilik maliyetlerini azaltabilir, işçilerin sağlık tehlikelerini sınırlayabilir ve verimliliği artırabilir.

Bu arada Basmat Tabun merkezli Edete, çiftçiler için bir başka acil küresel sorunu çözüyor: mahsullerini doğru zamanda tozlaştırma ihtiyacı. Bal arılarının ve diğer doğal tozlaştırıcıların son birkaç on yıldır düşüşte olduğu iyi biliniyor ve bunun da ötesinde, iklim değişikliği iki evcikli ürünlerde senkronizasyonu ve erkek ve dişi çiçekleri bozuyor. Bu sorunu çözmek için Edete’deki ekip, mevcut olduğunda doğal poleni toplamak ve en uygun zamanda yapay olarak mahsul çiçeklerine uygulamak için hassas bir teknoloji yarattı. Edete’nin çözümü, sadece yok olmakla kalmayıp aynı zamanda çeşitli doğal zamansal ve hava koşullarıyla ilgili kısıtlamalara tabi olan güvenilmez böcek tozlaştırıcılara bağlı kalmak yerine, çiftçilerin mahsullerin optimum mahsul yetiştiriciliği için gereken poleni almasını sağlamak için yapay robotik tozlaşma kullanmasına olanak tanıyor. Edete’nin çözümü, polenlerin bir polen bankasında toplanıp saklanmasını ve gerektiğinde meyve bahçelerine ve tarlalara dağıtılmasını içeriyor.

Tarlaların dışında, Endüstri 4.0’ın tarımı geliştiren bir başka yönü de kritik karar alma süreçlerini iyileştirmek için veriye dayalı içgörülerin kullanılmasıdır. Çiftçiler için veriler mahsul sağlığı, haşere kontrolü ve sulama konularında içgörü sağlayarak kaynakları daha verimli kullanmalarına yardımcı olabilir. Örneğin Beersheba merkezli DOTS, çiftçilerin aşırı gübrelemeden kaçınmalarına, besin israfını azaltmalarına ve sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere kirliliği azaltarak çevreyi korumalarına yardımcı olan gerçek zamanlı toprak izleme sağlayan bir sensör sistemi üretmektedir.

Rehovot merkezli Lavie Bio da, çiftçilerin bitki performansını artırmak ve bitkileri zararlılardan korumak için kullanabilecekleri doğal biyostimülanlar ve biyopestisitler geliştiren tescilli hesaplamalı tahmin teknolojisi ile Endüstri 4.0 uygulamalarını kullanıyor.

Hassas Tarım Yoluyla Sürdürülebilir Tarımın İlerletilmesi

Tarım, iklim değişikliği (tarım, küresel sera gazı emisyonlarının %13-21’inden sorumludur), kimyasal kirlilik, su israfı ve habitat tahribatı gibi birçok çevresel soruna katkıda bulunmaktadır. Daha hassas uygulamalara ve çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına olanak tanıyan çözümlerle bu sektörü daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışan birkaç İsrailli girişim var.

Örneğin Mazor merkezli Groundwork, karbon emisyonlarını ve aşırı gübre uygulamasından kaynaklanan kirliliği azaltmak için çalışıyor. Şirketin mikorizal aşılayıcıları, bitkilerin suyu ve besin maddelerini daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olarak çiftçilerin uygulaması gereken gübre miktarını azaltıyor ve bu da yeraltı sularını kirleten yüzey akışına dönüşüyor.

Pestisitler, yanlış uygulama ve yaygın haşerelerin geleneksel böcek ilaçlarına karşı artan direnci nedeniyle çiftçilerin sıklıkla aşırı kullandığı bir başka kaynaktır. Bu ilaçların aşırı kullanımı, insan sağlığına yönelik ciddi tehlikeler de dahil olmak üzere önemli çevresel etkilere sahiptir. Ramat Gan merkezli DriftSense’in yazılım çözümü, yetiştiricilerin pestisitleri daha verimli bir şekilde püskürtmelerine yardımcı olmak için verilerden yararlanıyor. Gelişmiş analitik sayesinde çiftçiler püskürtme zamanları ve gerekli miktarlar konusunda daha iyi kararlar alabiliyor.

Hassas tarım sadece sebze mahsulleri için değildir. Arıcılık da, mahsulleri tozlaştırıp bal üretirken arıları sağlıklı ve mutlu tutmak için rafine bir hayvancılık gerektirir. Arı popülasyonlarında devam eden küresel düşüş, bu ihtiyacı daha da acil hale getirmiştir. Beit HaEmek merkezli Beewise, tüm arıcılık faaliyetlerini yönetmek için yapay zeka destekli hassas robotik kullanan otonom bir arı kovanı şeklinde bir çözüm yarattı. Otomatik BeeHomes güneş enerjisiyle çalışıyor, iklim ve nem kontrollü, otomatik hasada izin veriyor ve hatta kovanları oğul vermeye hazırlandığında arıcıları uyararak hem insanların hem de arıların yaralanmasını önleyebiliyor.

Genetik ve Sentetik Biyoloji ile Mahsul Kalitesinin Artırılması

İsrail AgTech’inin büyük bir kısmı yetiştirme yöntemlerini geliştirmeye odaklanırken, genetik düzeyde mahsullerin dayanıklılığını ve üretkenliğini geliştirmeye odaklanan başka bir alt sektör daha gelişmektedir. Genetik ve sentetik biyoloji alanında uzmanlaşmış girişimler, daha uzun raf ömrüne, daha düşük besin ihtiyacına, daha iyi besin değerine, daha yüksek haşere direncine ve daha yüksek verime sahip yeni mahsul çeşitleri geliştiriyor.

Tel Chai merkezli ProJini Agchem’in moleküler bir hedefi var: protein-protein etkileşimleri. Şirket, zorlu haşere hedeflerini belirlemek için bir platform keşfetti ve bulguları moleküler düzeyde hareket eden yeni pestisitler geliştirmek için kullanıyor; bu da zararlıları etkili bir şekilde hedefleyemeyen ve insan ve ekolojik sağlığa ciddi zarar verme riski taşıyan geleneksel biyositlere olan ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeline sahip.

Tohum geliştirme, mahsul kalitesinin iyileştirilmesi için kilit önem taşıyor, bu nedenle bunun birkaç İsrailli girişimin odak noktası olması şaşırtıcı değil. Givat Hen merkezli BetterSeeds, tohum tasarlamak ve laboratuvarda daha iyi mahsul veren tohumlar yetiştirmek için CRISPR’ye dayalı genom düzenleme teknolojisini kullanıyor. Geleneksel olarak genetik ürün modifikasyonu yıllar alır, ancak BetterSeeds’in teknolojisi ile yeni çeşitler birkaç on yıl yerine birkaç yıl içinde oluşturulabilir. Şirketin genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi, domates ve salatalıkları, çiftçilerin öngörülemeyen koşullardan bağımsız olarak büyük ve tutarlı hasatlar elde etmelerine yardımcı olacak ve hatta alerjen içermeyen bir yer fıstığı türü geliştiriyorlar.

Kfar Vitkin merkezli Salicrop, özellikle iklim değişikliğine karşı bitki direncini artırmaya odaklanan başka bir tohum geliştirme teknolojisine sahip. Şirketin mahsul türleri, aşırı tuzluluk, kuraklık, düzensiz sıcaklık dalgalanmaları ve diğer yeni agronomik zorluklar gibi çevresel streslerle başa çıkmak için ihtiyaç duyacakları genetik yeniliklerle donatılmıştır. İklim değişikliğinin etkileri önümüzdeki on yıllarda kaçınılmaz olacak, ancak Salicrop küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

“Tohumlarda yaptığımız ince değişikliklerde, dünyanın kendini nasıl besleyeceği konusunda büyük bir etki potansiyeli yatıyor. Bu çabanın ön saflarında yer alan İsrail, bir liderlik feneri olarak duruyor.” – Alon Turkaspa

Genetik modifikasyon teknolojisi sadece mahsullerin kendisiyle ilgili değildir; yabani otların verdiği rahatsızlığı azaltmak için de kullanılabilirler. Örneğin Nes Ziona merkezli WeedOUT, yabani ot çiçeklerini dölleyen ve steril tohumlar üretmelerini sağlayan sentetik, türe özgü bir polen geliştiriyor. Bu tamamen yenilikçi ve toksik olmayan yabani ot kontrolü yöntemi, çiftçilerin mahsulleriyle rekabet eden istilacı yabani otları ortadan kaldırmasına olanak tanırken, komşu ekosistemlere veya insan sağlığına sıfır zarar verecektir.

Verimlilik İyileştirmeleriyle Gıda İsrafıyla Mücadele

Dünya çapında üretilen gıdanın %45’i, büyük ölçüde tedarik zinciri boyunca bozulmaya yol açan verimsizlikler nedeniyle israf edilmektedir. Birçok İsrailli AgTech şirketi, gıda üreticilerinin ve diğer paydaşların raf ömrünü uzatmak için tedarik zincirinin farklı aşamalarında tazeliği yönetmelerine yardımcı olan benzersiz çözümler geliştirmiştir.

Örneğin, Kiryat Shmona merkezli Ripe-Guard ve Rishon Lezion merkezli Clarifruit, meyve ve sebzelerin olgunluğunu ölçmek için teknoloji platformları oluşturdu. Ripe-Guard, yetiştiricilerin, dağıtımcıların ve perakendecilerin ürünlerin ne zaman olgunlaşıp bozulacağına dair doğru zaman çizelgesi tahminleri elde etmelerine yardımcı olan ve kullanıcıların daha bilinçli dağıtım kararları vermelerine yardımcı olan bir raf ömrü tahmin sistemine sahiptir. Bu arada Clarifruit, kalite kontrol süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla ürün görüntülerini analiz etmek için bilgisayarla görme teknolojisini kullanıyor.

Şilat merkezli NOF Natural Offset Farming raf ömrünü başka bir açıdan ele alıyor. NOF, elektrik altyapısına ihtiyaç duymadan enerji kaynağı olarak karbondioksit kullanan bir soğutma çözümü geliştirdi. Bu teknoloji seraları soğutmak ve mahsulleri hasat sonrası depoda serin tutmak için kullanılabiliyor. Soğutma sadece ürünlerin raf ömrünü iyileştirmekle kalmıyor; artan sera gazı emisyonlarına çözümün bir parçası olarak sahaya sürülen karbon yakalama ve kullanma teknolojisi için yeni bir endüstriyel talep yaratma potansiyeline sahip. Neolithics® kendini sürdürülebilirliğe, gıda israfını azaltmaya ve optik algılama yapay zeka yazılımı Crystal.eye aracılığıyla ürün kalitesini sağlamaya adamış bir yapay zeka tarım teknolojisi firmasıdır. Tahribatsız, gerçek zamanlı analiz teknolojisi, üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak doğruluğu ve üretkenliği artırırken sürdürülebilir tarıma da katkıda bulunuyor.

Start-Up Nation Central: Küresel Fayda için İsrail AgTech’ini Geliştirmek

İsrail AgTech ekosistemi, günümüzün en büyük tarımsal sorunlarının üstesinden gelmek için yenilikçi çözümlerle doludur. Start-Up Nation Central, ticari zorlukları için yenilikçi çözümler arayan küresel şirketleri İsrailli teknoloji şirketleriyle buluşturarak bu yeniliği uluslararası sahneye taşımaya odaklanmış, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Büyümeyi ve küresel ortaklıkları besleyen bir platform sayesinde İsrailli AgTech şirketleri çözümlerini dünya çapında uygulayabilir, küresel zorlukları çözebilir ve İsrail ekonomisini güçlendirebilir.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.