Anasayfa Blog Tarım Haberleri Yeni Tarım Yönetmeliği İle Tarım Devrimi! Üretim İzinlerinde Büyük Değişiklikler
Yeni Tarım Yönetmeliği İle Tarım Devrimi! Üretim İzinlerinde Büyük Değişiklikler

Yeni Tarım Yönetmeliği İle Tarım Devrimi! Üretim İzinlerinde Büyük Değişiklikler

Tarım sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir yönetmelik, tarımsal üretimde devrim niteliğinde değişikliklere yol açacak. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarımsal Üretimin Planlanması ve Üretim İzinlerinin Verilmesi” başlığıyla yayımlanan bu yönetmelik, tarım sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli kuralları içeriyor.

Yönetmelik, bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden izinlere kadar birçok kritik konuyu ele alıyor. İşte bu yönetmeliğin öne çıkan noktaları:

Bitkisel Üretim:

  • Bitkisel üretimin planlanması, kalkınma planları, orta vadeli programlar ve Bakanlık stratejik planları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

 

  • İklim, toprak, su, arazi sınıflandırması gibi veriler kullanılarak ürün uygunluk alanı haritaları oluşturulacak.

 

  • Tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarları belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulacak, bu faktörler arasında su kaynakları, taban suyu seviyeleri, toprak kullanma kabiliyeti ve yağış durumu da bulunacak.

 

  • CBS, uzaktan algılama ve uydu görüntüleri gibi modern teknolojiler kullanılarak veri toplanacak.

 

Hayvansal Üretim:

  • Hayvansal üretim planlaması, kalkınma planları, orta vadeli programlar ve Bakanlık stratejik planlarına dayanarak yapılacak.

 

  • İklim koşulları, arazi yapısı, işletme büyüklüğü, mevcut hayvan varlığı gibi faktörler dikkate alınacak.

 

  • Ana sözleşmesinde hayvancılık faaliyeti olan çiftçi örgütleri tarafından ortak yapılan üretimlere öncelik verilecek.

 

Su Ürünleri Üretimi:

  • Su ürünleri üretimi planlaması, arz ve talep dengesi, üretim, ihracat, ithalat, avlanabilir stok durumu gibi verilerle belirlenecek.

 

  • Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı için ayrı ayrı kriterler kullanılacak.

 

  • Bilimsel çalışmalar, çevresel değişkenler ve sosyo-ekonomik etkenler göz önünde bulundurulacak.

 

Üretim İzinleri:

  • Tarım havzası veya işletme bazında üretim izinleri, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen tarım havzaları ve ürün desenine göre verilecek.

 

  • Sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapılan alanlara öncelik verilecek.

 

  • Özel mevzuata tabi ürünler ve teknik komite tarafından belirlenen zati ihtiyaçlar için yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

 

Bu yeni yönetmelik, tarımsal üretimde daha fazla verimlilik, sürdürülebilirlik ve planlı bir yaklaşımın benimsenmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Tarım sektörüne büyük bir dönüşüm getirecek olan bu adım, çiftçilerin, işletmelerin ve tüketicilerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.