Gıdamızın toprak altındaki hissedarları

Gıdamızın toprak altındaki hissedarları

Genellikle bahçedeki dostumuz olarak kabul ettiğimiz toprak solucanlarının küresel mahsul verimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu kanıtlandı. Bilim insanları solucanların her yıl dünyanın tarımsal gıda üretimine 140 milyon tonun üzerinde katkıda bulunduğunu öne sürdü. Yapılan çalışma toprakta yaşayan bu canlıların tarımdaki temel rolünü vurgulayan çığır açıcı bulguları gün ışığına çıkardı.

Nature Communications’da yayınlanan çalışma, solucanların mahsul verimine katkısının dünya çapındaki ilk tahmini oldu. Toprak solucanlarının toprak ve bitki sağlığına birçok kritik fayda sağladığı biliniyor. Bu canlılar ölü bitki artıklarını tüketerek besin maddelerinin toprağa salınmasını hızlandırıyor, bunun yanında toprağı kazarak yapısını iyileştiriyor. Bu gelişmiş yapı toprağın alt katmanlarına daha iyi su sızmasını sağlarken ve kök büyümesini destekliyor.

Toprak solucanları küresel hasadın %7’sinden sorumlu

Colorado Eyalet Üniversitesi’nde toprak ve tarımsal ekosistem ekolojisti olan Prof. Steven Fonte liderliğindeki araştırmacılar, etkilerini ölçmek için küresel solucan varlığı verilerini tarımsal hasat haritalarıyla birleştirdi. Veriler solucanların pirinç, buğday ve mısır gibi temel mahsuller dahil olmak üzere küresel tahıl hasadının yaklaşık %7’sinden sorumlu olduğunu ortaya koydu. Diğer yandan soya fasulyesi ve mercimek gibi azot ihtiyacını mikroplar yardımıyla karşılayabilen baklagillerde ise solucanın katkısı %2 civarında oluyor.

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri, Sahra altı Afrika gibi besin maddesi tükenmiş topraklardan oluşan bölgelerde solucanların önemli etkisi oldu. Gübrenin az olduğu bu bölgelerde toprak solucanlarının tahıl üretimini %10’a kadar artırdığı tespit edildi. Bu sonuç toprak verimliliği sorunuyla karşı karşıya kalan bölgelerde solucanların gıda güvencesini artırma potansiyelini ortaya koydu.

Gıdamızın toprak altındaki hissedarları 1 – 1695983671 647 Gidamizin toprak altindaki hissedarlari Gida Hatti

Solucan nüfusunu artıracak uygulamalar teşvik edilmeli

Çalışmanın bulguları, tarım ve arazi yönetimi stratejilerinde solucanlar ve toprak mikropları gibi toprakta yaşayan organizmaların dikkate alınmasının önemini vurguladı. Toprağın daha az işlenmesi gibi solucan popülasyonunu teşvik eden uygulamaların, toprak sağlığının ve ürün veriminin iyileşmesine de katkıda bulunabileceği belirtildi.

Bu sonuçlar politikacıları ve çiftçileri bilgilendirerek bu küçük ama önemli toprak mühendislerinin faydalarından yararlanan daha sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik edebilir. Çalışmanın detaylarına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.