A – KAYIT

a) Toptancılar Sitesi yazılımının müşteri tarafından kullanılması, Toptancılar Sitesi ile sözleşme akdedilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlıdır.

b) Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca sözleşmenin yürürlük süresi içinde Toptancılar Sitesi müşterinin iletişim bilgilerini onaylama yetkisine haizdir.

c) Toptancılar Sitesi, müşteri tarafından yüklenen bilgileri onayladığı tarihte sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

 

B – KULLANIM KOŞULLARI

a) Sözleşmenin taraflarca kabul edilmesi, Toptancılar Sitesi ve müşteri arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen genel şartların kabul edildiği anlamına gelecektir.

b) Toptancılar Sitesi, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır : – Sözleşme akdedilmeden önce müşteriyi telefon ile arama ve özellikle sözleşmenin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya, – herhangi bir gerekçe belirtilmeden sözleşme teklifi göndermeme veya müşteri tarafından gönderilen teklifi kabul etmeme.

c) Toptancılar Sitesi, sözleşmenin akdedilmesinden önce, Genel İşlem Şartlarının ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin sunulmasını talep edebilecektir.

d) Sözleşme ve Genel İşlem Şartları ayrılmaz bir bütündür.

e) Genel İşlem Şartları ve sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, sözleşmenin geçerliliğine üstünlük tanınacaktır.

f) Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya sözleşmenin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

g) Aksi açıkça belirtilmediği sürece, işbu web sitesinde yer alan içerik, işitsel ve görsel unsurlar ve bunlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, toptancilarsitesi.com.tr ye aittir.

h) Web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Toptancılar Sitesi‘nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

i) Web sitesi içeriğindeki bilgiler, Toptancılar Sitesi’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılamaz. İçeriğe ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları, ilgili yasa ve yönetmeliklerle korunmaktadır.

j) Ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgiler kullanıcı tarafınızdan web sitesine verildiğinde kaydedilir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon mevzuatı kapsamında Toptancılar Sitesi tarafından koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş mahkeme/savcılık kararları veya kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.

k) Toptancılar Sitesi hizmetini kullanan aboneler Toptancılar Sitesi reklam ve pazarlama faaliyetlerinden bilgilendirmeyi kabul ederler.

l) Taraflar sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Adana Ticaret Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

 

C – YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) Toptancılar Sitesi, internet sitelerinden sipariş edilen ürün ve hizmetler için müşterilerin, tüketiciler tarafından firma hakkındaki verilere erişebilmesi amacıyla Toptancılar Sitesi yazılımını kullanmalarını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

b) Müşteri, Toptancılar Sitesi’nin toptancı, üretici veya komisyoncu olmadığını, firma tanıtım hizmeti olduğunu, Toptancılar Sitesi’nin tüketici ödemesi ile ilgili bir yediemin olarak değil, sadece yazılım tahsisi hizmeti sunduğunu kabul eder.

c) Müşteri, Toptancılar Sitesi yazılımının kullanılması karşılığında sözleşme ve/veya Genel İşlem Şartlarında belirtilen tutar kapsamında komisyon veya sabit ücret ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.

d) Müşteri, Toptancılar Sitesi yazılımının kullanılması için ortaklar tarafından sunulan ve tedarik edilen ürün ve sistemlerin kullanılması gerektiğini bildiğini, bu nedenle ortakların ürün ve sistemlerinin kullanım koşullarına göre Toptancılar Sitesi yazılımının kullanımını korumak ve gerekli durumlarda güncellemekle yükümlü olduğunu bildiğini beyan eder.

e) Toptancılar Sitesi, taraflar arasında mün’akit sözleşme ve Genel İşlem Şartlarında belirtilen komisyon oranlarının içeriğini tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir.

f) Toptancılar Sitesi, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Toptancılar Sitesi yazılımını en yüksek güvenlik sertifikası ile donatmak için çaba gösterecektir.

g) Toptancılar Sitesi, özellikle sistem ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

B) Toptancılar Sitesi Yazılım Bakımı, Kesintiler Ve Arıza Çözümleri : a) Toptancılar Sitesi yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak Toptancılar Sitesi’nin, ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. b) Toptancılar Sitesi, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (22:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir. c) Toptancılar Sitesi, acil durumlar dışında eposta mesajı göndererek müşteriyi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

 

D) Kişisel Bilgilerin Korunması :

a) Müşteri, tüketicilere ve şahsına ait kişisel bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla Toptancılar Sitesi tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.

c) Toptancılar Sitesi, müşteri internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak müşterinin ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda toptancılar sitesi, müşterinin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile müşteri arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

 

E – ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

Müşteri, Toptancılar Sitesi tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde haber verir : – Yetkili çalışana iletişim telefon numarasından ulaşarak, – …………… eposta adresine, veya – Toptancılar Sitesi’nin ………………….. adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, müşteri, sözleşmede belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin müşterinin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir : Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği. Müşterinin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, müşteri Toptancılar Sitesi’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. Toptancılar Sitesi, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

SON GÜNCELLEME : 05.07.2023

DMCA.com Protection Status * YASAL UYARI : Bu sitedeki paylaşılan hiç bir makale kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Kaynak gösterilmeden kullanılan makale adresleri hakkında DMCA taraflı şikayet uygulanır.

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.