Trakya’daki ayçiçeği üreticisine destek arttı

Trakya’daki ayçiçeği üreticisine destek arttı

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7741), 26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Trakya’daki üç ilde yağlık ayçiçeği desteği yüzde 50 arttı

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın “bitkisel üretimin desteklenmesi” başlıklı 2’inci maddesinin fark ödemesi desteklerini içeren dokuzuncu fıkrasının b bendinin sonuna;

“2023 üretim yılında kuru şartlarda üretimi yapılan yağlık ayçiçeğinde, iklimsel faktörlere bağlı olarak verim kaybı yaşanan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde kalan tarım havzalarında yağlık ayçiçeği desteği 150 kr/kg olarak ödenir.”

cümlesi eklendi.

Yapılan artış, fark ödemesi desteklerine ilişkin tabloya da, yeni bir satır olarak eklendi.

Daha önce yağlık ayçiçeği desteği, bütün havzalar için 100 kr/kg olarak belirlenmişti.

Sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin 12’nci fıkranın b bendi de;

“Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 2024 yılında susam ve yer fıstığı için tüm havzalarda, yağlık ayçiçeği için yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ekli listede yer alan havzalarda aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre yapılır.”

şeklinde değiştirildi. Söz konusu tabloda yağlık ayçiçeği için 2024 yılında dekara 135 lira destek ödemesi öngörülüyor.

Karar, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.