Anasayfa Blog Tarım Haberleri Türkiye`nin Tarımı Nasıl Akıllılaşıyor? 12. Kalkınma Planı Ayrıntıları
Türkiye`nin Tarımı Nasıl Akıllılaşıyor? 12. Kalkınma Planı Ayrıntıları

Türkiye`nin Tarımı Nasıl Akıllılaşıyor? 12. Kalkınma Planı Ayrıntıları

Türkiye’nin tarım sektörü, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı ile büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu plan, tarımın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını bir arada ele alarak, teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından yüksek hedefler belirliyor.

Akıllı Tarımın Yükselişi

Kalkınma Planı, tarım sektörünün dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle donatılmasını hedefliyor. Bu, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bu alandaki yazılım ve ekipmanların yerli üretiminin desteklenmesi anlamına geliyor. Tarım istatistikleri uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilecek ve tarım bilgi sistemleri, tarımsal üretimin tüm aşamalarının sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını ve izlenmesini temin edecek şekilde geliştirilecek.

Dijital Tarımın Temelleri

Kalkınma Planı, dijitalleşme için bütüncül bir yaklaşım benimseyerek kayıt ve bilgi sistemlerini erken uyarı, piyasa kontrolleri, üretim planlaması ve stok yönetimi gibi temel işlevleri sağlayacak şekilde tasarlamayı hedefliyor. Bu bağlamda yazılım ve donanım altyapısı da iyileştirilecek. Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamalarının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Tarım Arazi Yönetimi

Ayrıca, kalkınma planı tarım arazi kullanımı konusunda da radikal adımlar atmayı planlıyor. Ürün ve tarım parselleri bazında asgari ve azami üretim alanları belirlenecek, çiftçi başvuruları, üretim izinleri ve ekim kontrolünün çerçevesi net bir şekilde ortaya konulacak. Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacak, bu amaçla tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak.

Arazi Bankacılığı ve Etkin Arazi Kullanımı

Plan aynı zamanda arazi bankacılığı sisteminin kurulması konusunda düzenlemeler yapmayı sürdürecek. Bu sistem, tarım arazilerinin kullanımının etkin bir şekilde izlenmesini ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılmasını sağlayacak. Tarım dışı amaçlarla kullanılan arazilere yönelik denetimler artırılacak ve arazi toplulaştırma çalışmaları sulama yatırımlarıyla entegre bir şekilde yürütülecek.

Kalkınma Planı, Türkiye’nin tarım sektörünü daha verimli, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir geleceğe taşımayı hedefleyerek, tarımın toplumsal ve ekonomik önemini bir kez daha vurguluyor. Bu kapsamlı plan, tarımın gelecekteki büyümesi ve sürdürülebilirliği için önemli bir kilometre taşı olarak ön plana çıkıyor.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.