Anasayfa Blog Gıda Balda sahtecilik, “Karar ölçütü” ile tespit edilecek!
Balda sahtecilik, “Karar ölçütü” ile tespit edilecek!

Balda sahtecilik, “Karar ölçütü” ile tespit edilecek!

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/37), 24 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Balda sahteciliğin tespitinde karar ölçütü kullanılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına Karar Ölçütü tanımı da eklendi. Tebliğde, Karar ölçütü, “Balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, Ülkemizde üretilen orijinal balları temsil edecek şekilde aynı organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden yapılan çalışmalarla oluşturulmuş kalitatif veya kantitatif değeri,” olarak tanımlandı.

Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümleye göre, bala dışarıdan madde katıldığının veya bileşiminde bulunmayan organik ve/veya inorganik maddelerin varlığının tespitinde Tebliğ hükümlerinin yanı sıra Bakanlık resmî internet adresinde duyurulan analiz metotlarının karar ölçütleri kullanılacak.

Karar ölçütleri, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu tarafından belirlenecek

Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere eklenen “Karar ölçütlerinin belirlenmesi ve duyurulması” başlıklı maddeye göre de; Tebliğ kapsamında uygulanacak karar ölçütleri, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararı ile belirlenecek.

Belirlenen karar ölçütleri Bakanlık resmî internet adresinde duyurulacak. Yapılacak duyuruda analizi yapılacak parametre ve karar ölçütü, uygulanacak analiz metoduna atıf ve uygulama tarihi belirtilecek.

Karar ölçütünün resmî kontrollerde uygulanmasına, Bakanlık resmî internet adresinde yayımlanma tarihinden üç ay sonra başlanacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.