Bitkisel üretime 15 kalem destek!

Bitkisel üretime 15 kalem destek!

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/46), 26 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bitkisel üretim destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ,

7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında yapılacak;

Bombus arısı kullanım desteği, fındık alan bazlı gelir desteği, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik-organomineral gübre desteği, küçük aile işletmesi desteği, mazot ve gübre desteği, organik tarım desteği, sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği, sertifikalı fidan üretim desteği,

sertifikalı tohum kullanım desteği,

Bitkisel üretime 15 kalem destek! 1 – 1701001452 709 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti

toprak analizi desteği, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği, yem bitkileri desteği ve sertifikalı tohum üretim desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Tebliğde anılan destekleme uygulamaları, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek.

Bitkisel üretime 15 kalem destek! 2 – 1701001452 24 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti
Bitkisel üretime 15 kalem destek! 3 – 1701001452 45 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti
Bitkisel üretime 15 kalem destek! 4 – 1701001452 582 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti
Bitkisel üretime 15 kalem destek! 5 – 1701001453 292 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü

Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, Tebliğde anılan yem bitkileri desteği için 1/1/2023 tarihinden, diğer desteklemeler için Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunacaklar. Toprak analiz desteğinden faydalanmak isteyen laboratuvarlar, tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile laboratuvar merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edecekler.

Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemler ile destekleme başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden de yapabilecekler. Elektronik ortamda kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen ve erişilebilen bilgi ve belgeler çiftçilerden talep edilmeyecek.

2023 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılacaklar.

Bitkisel üretime 15 kalem destek! 6 – 1701001453 282 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti
Bitkisel üretime 15 kalem destek! 7 – 1701001453 100 Bitkisel uretime 15 kalem destek Gida Hatti

Finansman ve ödemeler

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar çerçevesinde Tebliğde anılan tarımsal destekleme türleri ve destekleme miktarları tebliğ ekinde yer alırken, destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Tebliğ ile Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2022/37) yürürlükten kaldırılırken, geçmiş yılı desteklerine ait tebliğler çerçevesinde başlatılmış işlemler ilgili destekleme yılı için yayımlanmış tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Tebliğ, 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.