Anasayfa Blog Tarım Haberleri Acı biberden elde edilen bir madde, yem verimini arttırıyor!
Acı biberden elde edilen bir madde, yem verimini arttırıyor!

Acı biberden elde edilen bir madde, yem verimini arttırıyor!

Kırmızı biberden elde edilen Capsicum oleoresin’in (CAP) hayvan yemlerinde kullanılmasına olanak tanımak için kapsülleme teknolojileri geliştirildi.

Süt ineklerinde geçiş dönemi ve erken emzirme dönemi sırasında kapsüllenmiş Capsicum oleoresin takviyesine ilişkin sınırlı veri olduğunu bildiren araştırmacılar, CAP’ın süt ineklerinde enerji metabolizmasını etkilediği bilinen biyoaktif bileşikler içerdiğini ifade etti.

Bu amaçla yapılan yeni bir çalışmada, geçiş dönemi ve erken laktasyon sırasında rumen korumalı CAP ile beslemenin süt ineklerinde besin maddelerinin sindirilebilirliği, serum metabolitleri, süt verimi ve bileşimi üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışmada, 24 sağlıklı Holstein inek, doğum tarihinden dört hafta önce çalışmaya dahil edildi. Araştırmacılar inekleri rastgele bir şekilde, yem katkı maddesi içermeyen kontrol (CON) diyeti veya günde 100 mg rumen korumalı CAP içeren bir diyet uygulanan gruplara atadı.

Doğum öncesi ve sonrası verileri ayrı ayrı analiz edildi.

Araştırma ekibi, kuru madde alımının (DMI) ve ilgili diyet değişkenlerinin doğum öncesi veya sonrası dönemde diyetlerden etkilenmediğini gördü.

Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kuru madde, organik madde veya ham protein sindirilebilirliğinde herhangi bir farklılık tespit edilmedi. Serum metabolit konsantrasyonları hem doğum öncesi hem de doğum sonrası dönemde gruplar arasında benzerdi.

Capsicum oleoresin içeren yem, süt verimini arttırdı

Ancak kontrol grubuna kıyasla süt veriminin CAP ile beslenen ineklerde daha yüksek olma eğiliminde olduğu gözlemlendi.

Yağa göre düzeltilmiş süt veriminin de CAP ile beslenen ineklerde arttığı görüldü. Kontrol grubuna kıyasla, süt yağı verimi ve yem verimi de CAP ile beslenen ineklerde önemli ölçüde yüksekti.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar Journal of Animal Feed Science and Technology dergisinde yayınlandı.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.