Anasayfa Blog Tarım Haberleri Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek tutarları belirlendi
Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek tutarları belirlendi

Bitkisel üretimde biyolojik mücadeleye destek tutarları belirlendi

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteklemelerine Dair Uygulama Tebliği (No: 2023/36), 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan tebliğ, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın ilgili maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için;

Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması, Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması, Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmesi, Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele prensiplerine göre yapılmış olması, Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması, Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması, Üreticilerin zeytinde zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması, Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması,

gerekecek.

Destekleme ödeme miktarları

Tebliğde, bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları yer aldı.

Açık alanda turunçgil üretiminde Akdeniz meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen 300 TL/da desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere 120 TL/da,

Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 300 TL/da, domates üretiminde Domates Güvesine karşı sadece feromon kullananlara 140 TL/da,

Açık alanda domates üretiminde biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere 140 TL/da, domateste Domates Güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise 90 TL/da olacak şekilde destekleme ödemesi yapılacak.

Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemeyecek.

2023 yılı desteklemeleri için başvuru tarihleri

2023 yılı destekleme ödemesi için 1/1/2023 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 27/10/2023, örtüaltı için ise 31/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve destekleme ödemesi için gerekli şartların sağlandığını gösteren belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılacak.

Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2022/35) hükümlerince 2023 yılı için yapılmış destekleme ödemesi başvuruları geçerliliğini koruyacak ve yeniden başvuru gerektirmeyecek. Bu kapsamdaki başvurular, yeni Tebliğ hükümlerince sonuçlandırılacak.

Yasaklı pestisit kullananlar desteklemelerden yararlanamayacak

Desteklemelerden; kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlık desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyoteknik mücadele desteklemelerinden faydalandırılmayacak.

Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele desteklemelerine müracaat eden üreticilerin yetiştirdikleri ürünlerde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan hasat öncesi pestisit denetimlerinde yasaklı veya tavsiye dışı pestisit kullanımı tespit edilip idari para cezası uygulanan üreticiler aynı yıl içerisinde ilgili üründe yapılacak desteklemelerden faydalanamayacaklar.

BBMD ödemeleri için gerekli finansman 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği’ni (Tebliğ No: 2022/35) yürürlükten kaldıran Tebliğ, 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.