Manas Zararlısı ile Mücadele!

Manas Zararlısı ile Mücadele!

Mayıs böceği erginleri genellikle kızıl kahverengi renklidir.

Tanımı ve Yayılışı

Larvalar tombul, beyaz ve kıvrık C şeklindedir. Halk arasında ‘manas veya kadı lokması’ olarak bilinir. Larvaların vücutlarının son halkası çok büyümüş, şişmiş bir hal almıştır. Bu kısım içerisindeki besin nedeniyle siyahımsı görülür.

Havaların ısınmasıyla Nisan-Mayıs aylarında erginler topraktan çıkmaya başlarlar. Güneş battıktan sonra uçuşarak ağaçlara konan erginler çiftleşerek yumurtalarını işlenmemiş ve üzeri otlanmış bahçelerde toprağa bırakırlar. Bir dişi ortalama 60 yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar toplu halde yaşayıp otların köklerini kemirir ve 2 ay sonra gömlek değiştirerek ikinci dönem larva olurlar.

İkinci dönem larvalar oburca beslenir. Sonbaharda kışı geçirmek için toprağın derinliklerine inerler. Bu derinlik fındıkta yaklaşık 50 cm kadardır. Mart nisan aylarında önemli zararlar yapacak bir beslenme başlar ve haziran başına kadar devam eder. Daha sonra bir gömlek daha değiştirerek üçüncü dönem larva haline gelirler. Üçüncü dönem larva süresi bir yıldır ve bu dönemde önemli zarar yapar. Temmuz ayında toprak yüzeyinden 15-35cm derinde topraktan bir yuva içerisinde pupa olurlar. Eylülde ergin hale geçen pupalar yuvayı terk etmeyip ertesi yıl ilkbahara kadar burada bulunurlar. Bu şekilde yumurtadan çıkan birey 3 yıl sonra ergin olur, 3 yılda bir döl verir.

Erginler yapraklar ve çiçekler üzerinde beslenerek zarar yaparlar. Yoğun olarak bulundukları meyve ve orman ağaçlarını yapraksız bırakabilirler. Fakat zifin (sarı orman gülü) çiçeklerinin fazla bulunduğu yerlerde bu  çiçekleri tercih etmelerinden dolayı kültür bitkilerinde zararlı duruma geçmezler.

Larvalar, ilk dönemlerinde toprak yüzeyine yakın otların kökleri üzerinde beslendiklerinden fındık ve fidanlıklarda zarar yapmazlar. Fakat ikinci döneme geçen larvalarda gelişme hızlanır ve daha derinlere indiklerinden ot köklerinden uzaklaşıp ağaç ve ağaççıkların kökleriyle beslenirler. Fındıkların 1 cm çapına kadar olan köklerini kolayca koparıp saçak kökleri tahrip ederler. Daha sonra oluşan cılız sürgünler ve yoğun popülasyonlarda ana dallar yaz sıcaklarında  tüm fındık bahçelerinde yaygın olarak görülür. Ancak belli alanlarda mücadeleyi gerektirecek yoğunluktadır.

Konukçuları

Elma, armut, erik, kiraz, ayva, şeftali ve kayısı sevdiği konukçulardır. Yumuşak çekirdekli meyve çeşitlerinde ve kumsal humuslu topraklarda zararları daha fazla olmaktadır.

Mücadelesi

Kültürel Önlemler

    • Erginler görüldükleri zaman toplanıp öldürülmelidir. Civarda zifin(sarı orman gülü) varsa erginlerin bunların çiçekleri üzerinde toplandığı unutulmamalıdır.

 

    • Bahçe işlemesi sırasında görülen larvaların toplanıp öldürülmesi önemlidir.

 

    • Kullanılan hayvan gübresi ve zuruf artıkları ile zararlıyı fındık bahçelerine bulaştırmamak için bu tip gübre ve atıklar açık alanlarda uzun süre bekletilmemelidir. Kullanılan hayvan gübrelerinin temiz olmasına özen gösterilmelidir.

 

Kimyasal Mücadele

    • Kimyasal mücadeleye karar vermek için larva yoğunluğunun tespit edilmesi gerekir. Bunun için 25cm’ye kadar toprak derinliğinde larvalar aranır.

 

    • Örneklemelerde 50x50cm çerçevelerden yararlanılır. Bahçe büyüklüğüne göre örnekleme sayısı belirlenir.

 

Bunun için;

? 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 16

? 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 24

? 30 da’dan büyük bahçelerde 32 çerçeve atılır.

Çerçeve içindeki toprak 25cm derinliğine kadar alınıp içindeki larvalar sayılır. 1 m2’de (4 çerceve) 3 larva varsa kimyasal mücadeleye karar verilir. Kimyasal mücadeleye sonbahar yağmurlarından sonra hava sıcaklığı henüz uygun durumdayken ve larvalar toprak yüzeyine yakınken yapılmalıdır. Eylül başından ekim ortalarına kadar olan süre içinde ilaçlama yapılabilir. Toprak bu aylarda, ilacın karıştırılması için en uygun durumdadır.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.