Tarım Sayımı için imzalar atıldı

Tarım Sayımı için imzalar atıldı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her 10 yılda bir yapılması öngörülen Tarım Sayımı’nın, 2024-2025 yıllarını kapsayan dönem içerisinde yürütülmesine yönelik protokol, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adına Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Demir ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız tarafından imzalandı.

Tarım Sayımı iki aşamada yürütülecek

İki aşamada yürütülmesi planlanan Tarım Sayımının ilk aşamasında, sayımda kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmaları tamamlanacak, ikinci aşamada ise sayıma ilişkin değişkenler için veri derlenecek.

Tarımsal işletmelere ilişkin arazi ve hayvan varlığı gibi temel konularda tam sayımla; işgücü, sulama, tarımsal alet ve makine gibi diğer konularda ise örnekleme yoluyla veri derlenmesi planlanıyor.

Tarım Sayımı ile alt idari birim düzeyinde detaylı veri derlenmesi, cari tarım istatistikleri için karşılaştırma imkânı sunulması ve ara yıllarda yapılacak tarımsal araştırmalar için çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

Tarım politikalarının belirlenmesine katkı sunacak

Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretim ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağına dikkati çekti.

Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için alt yapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Bakan Yumaklı, “TÜİK ile iş birliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak Türkiye Yüzyılını üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Tarımda planlı üretime geçiş için önemli bir adım

Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol ile tarımda planlı üretim modeline geçişin en önemli adımlarından birisi de atılmış oldu.

Yapılacak olan genel tarım sayımının ilk aşamasında; mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca ön tarama faaliyetleri, soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak.

İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyu ile paylaşılacak.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.