Anasayfa Blog Gıda Zeytinyağı ve pirina yağında, AB kalite kriterleri gözetilecek!
Zeytinyağı ve pirina yağında, AB kalite kriterleri gözetilecek!

Zeytinyağı ve pirina yağında, AB kalite kriterleri gözetilecek!

Haber albümü için resme tıklayın

Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (No: 2023/20), 28 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Zeytinyağı ve pirina yağının resmî kontrolleri için analiz metotlarını belirlemek amacıyla çıkartılan Tebliğ, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde tanımlanan zeytinyağları ve pirina yağlarının analiz metotlarını kapsıyor.

Analiz karar ağaçları

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan Tebliğ kapsamındaki ürünlerin değerlendirilmesinde, tebliğ ekinde yer alan ve ürünlerin özelliklerini tespit etmek için kullanılabilen sistematik işlemler dizinini içeren analiz karar ağaçları kullanılacak.

Analiz karar ağacının kullanılmadığı durumlarda analizler Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde yer alan kriterler dikkate alınarak uygun bir sıralamada gerçekleştirilebilecek.

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin resmî kontrolü için analiz metotlarının ekinde yer aldığı tebliğe göre, pirinada yağ miktarının belirlenmesi için de tebliğ ekindeki metot kullanılacak.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

Zeytinyağının Pazarlama Standartlarının Uygunluk Kontrolleri ve Analiz Metotlarına İlişkin 29/7/2022 tarihli ve (AB) 2022/2105 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanan Tebliğin yayımıyla birlikte, Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53) yürürlükten kaldırıldı.

Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında resmî kontroller için gıdalarda analiz yapan kurum ve kuruluşlar 1/6/2024 tarihine kadar yeni Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorunda olacaklar. Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Abone ol ve son eklenen firmalar hakkında e-posta al

© 2018 Toptancılar Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.